ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO ĮRANGA

Elektros energijos sąnaudų kokybinių parametrų pagerinimas yra esminis faktorius norint sumažinti suvartotos elektros energijos kiekį ir užtikrinti ilgesnį įrenginių eksploatavimo laikotarpį. Priklausomai nuo įvairių sistemų apkrovimų tipų ir elektros tinklo kokybės, didžioji dauguma elektros energijos vartotojų susiduria su žemiau išvardintomis problemomis, o dažniau tų problemų kombinacijomis:

 • Netolygus fazių apkrovimas.

Trijų fazių tinkle sunku užtikrinti, kad visos trys fazės būtų apkrautos vienodai. Dėl šios priežasties dažnai viena arba dvi fazės apkraunamos daugiau nei kitos. Pvz.: tokia situacija susidaro kai vienos fazės rozetės ir apšvietimas prijungiami prie vienos fazės trijų fazių sistemoje. Tokiu būdu vienos fazės apkrova- didesnė atžvilgiu kitų dviejų fazių. Netolygaus fazių apkrovimo pasekmė- bendro elektros energijos tinklo efektyvumo sumažėjimas.

Netolygus faziu apkrovimas

 • Srovės svyravimai (paleidimo momentu).

Daugumos elektros prietaisų įjungimo srovė keletą kartų viršija įrenginio nominalią srovę. Dėl šio efekto varikliai ir kiti prietaisai naudoja didesnę srovę nei nominali, ko pasekoje padidėja elektros energijos sąnaudos, išauga įrangos gedimų tikimybė ir sumažėja įrangos efektyvumas.

 • Trumpalaikiai įtampos sumažėjimai.

      Elektros tinkle dažnai įtampa nukrenta žemiau nominalios vertės. Dėl šios priežasties įvairūs prietaisai naudoja didesnę srovę, kuri viršija nominalią, o tai taip pat padidina įrangos gedimų tikimybę ir sumažina įrangos efektyvumą.

 • Žemas galios koeficientas.

Galios koeficientas- tai aktyvios galios ir bendros galios santykis. Elektros energijos tinkle įrenginiai su reaktyvine apkrova (varikliai, siurbliai, šildytuvai, ventiliatoriai, oro kondicionieriai ir t.t.) generuoja reaktyviąją galią, kas nulemia mažesnį galios koeficientą. Atsižvelgiant į tai, kad reaktyvioji galia nėra sunaudojama naudingam darbui atlikti, nes vyksta tik elektros energijos mainai tarp elektros energijos tiekėjo ir vartotojo, tokios galios padidėjimas sumažina elektros energijos tinklo efektyvumą.

 • Harmoniniai iškraipymai.

Net esant garantuotai tiekiamos elektros energijos kokybei be harmoninių iškraipymų, tokie iškraipymai gali atsirasti priklausomai nuo elektros energijos vartojimo eigos ir apkrovų dinamiškumo- įjungiant ir išjungiant maitinimo šaltinius, kintamos srovės variklius, dienos šviesos (fluorescencines) lempas. Dėl harmoninių iškraipymų gali perkaisti variklių apvijos bei sumažėti sistemos efektyvumas. Harmonikos sumažina galios koeficientą ir proporcingai padidina reaktyviąją energijos dalį, kuri negali būti naudojama naudingam darbui atlikti.

EET 2

Priklausomai nuo to ar visi aukščiau išvardinti kokybiniai elektros energijos vartojimo parametrai pasireiškia vienu metu ar atskirai, minėtų parametrų kompensavimas gali sumažinti elektros energijos sąnaudas nuo 10 % iki 20 %. Šiuo metu rinkoje yra siūloma nemažai techninių įrenginių, kurie padeda spręsti minėtas problemas, tačiau esami sprendimai skirti tik vieno-dviejų faktorių kompensavimui.

Elektros energijos taupymo (EET) įranga- tai unikalus techninis sprendimas, padedantis efektingai padidinti elektros energijos vartojimo kokybinius rodiklius, nepriklausomai nuo elektros vartotojo veiklos srities.

Elektros energijos taupymo įranga atlieka 6 skirtingas funkcijas:

 • Padidina galios koeficientą;
 • Filtruoja harmonikas;
 • Kompensuoja netolygų fazių apkrovimą;
 • Sumažina srovės svyravimus;
 • Kompensuoja trumpalaikius įtampos sumažėjimus;
 • Užtikrina apsaugą nuo žaibo.

Elektros energijos vartojimo kokybinių parametrų pagerinimas naudojant elektros energijos taupymo įrangą suteikia eilę privalumų, įskaitant:

 • Tipinių elektros tinklo nuostolių sumažinimą ir galios koeficiento padidinimą;
 • Ilgesnį įrenginių eksploatavimo laikotarpio užtikrinimą;
 • Įrenginių priežiūrai ir remontui skirtų sąnaudų sumažinimą;
 • Apkrovos srovės sumažinimą ir naudingai suvartojamos elektros energijos dalies padidinimą.
 • Didelio kiekio elektros energiją vartojančių prietaisų aptarnavimą vienu įrenginiu.

Įrenginys sumažina reaktyviąją galią. Dėl šios priežasties padidėja galios koeficientas. Tokiu būdu išauga naudingai suvartojama elektros energijos dalis, sumažėja apkrovos srovė visame tinkle, tačiau srovė įrenginiuose nepasikeičia.

Aktyvios harmonikų filtracijos technologijos dėka, sumažinami harmonikų iškraipymai, pagerinamas viso tinklo ir apkrovų elektromagnetinis suderinamumas.

Esant nevienodam fazių apkrovimui įrenginys išlygina fazių apkrovimą. Dėl šios priežasties sumažėja elektros energijos suvartojimas.

Įrenginys taip pat užtikrina viso tinklo ir prie jo prijungtų įrenginių apsaugą nuo žaibo ir viršįtampių. Tokiu būdu sutaupomos lėšos, skirtos atskirų apsaugos priemonių įrengimui.

Elektros energijos taupymo įrenginys jungiasi prie įvadinio skydo (po apskaitos prietaisu) lygiagrečiai apkrovai, nepertraukiant tinklo darbo. Tam, kad įrenginys tinkamai funkcionuotų, reikalingas tinkamas įrenginio įžeminimas. Įžeminimo kontūro varža turi būti ne didesnė nei 1,2 omai.

Elektros energijos taupymo įrenginys gali būti naudojamas įvairiose srityse: administracinėse ir biuro patalpose, gyvenamuosiuose namuose, ligoninėse, prekybos centruose, sporto klubuose, metalo apdirbimo fabrikuose, baldų fabrikuose, medienos apdirbimo fabrikuose, mėsos perdirbimo įmonėse, kepyklose, gėrimų gamyklose, degalinėse ir kitose gamybos srityse.

Tinkamo modelio parinkimas priklauso nuo užsakovo pateiktų duomenų ir testo rezultatų. Prieš pasirenkant modelį rekomenduojama atlikti elektros energijos tinklo kokybės parametrų matavimus. Skirtingų modelių įranga gali veikti tinkluose kur maksimali aktyvinė galia svyruoja nuo 76 kW iki 600 kW, o maksimali fazinė apkrovos srovė nuo – 115 A iki 1000 A.

EET modeliai 3