Sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba

2013 m. sausio 10 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB „Inta“ ir Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarė Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vertė ~ 5 mln. Lt. Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF11/3.1.1-1.2 „Jonizuojančios spinduliuotės įrangos įdiegimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte“ lėšomis.

Comments are closed.