PATIKROS SISTEMOS, NAUDOJANČIOS JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS ŠALTINIUS

 

  • Baltijos šalių muitinių naudojamų Rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo sukūrimas

Įgyvendinant Lietuvos muitinės ir Europos Komisijos sutartį bei valstybės kapitalo investicijų projektą „Baltijos šalių muitinių naudojamų Rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo kūrimas“, finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos lėšomis, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partnerėmis Latvijos valstybine pajamų tarnyba ir Estijos Mokesčių ir muitinės tarnyba prie Estijos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sudarė Baltijos šalių muitinių naudojamų Rentgeno kontrolės sistemų vieningo duomenų mainų tinklo kūrimo sutartį su Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o. Sutarties įgyvendinimui Lietuvoje vadovavo UAB „Inta“. Sutarties vertė ~ 3 mln. Eur. Sutartis sėkmingai įdiegta 2017 m.

  • Mobilių rentgeno kontrolės sistemų MT1213DE, skirtų transporto priemonių/konteinerių tikrinimui, įdiegimas Panemunės ir Kybartų kelio postuose

Vykdant valstybės kapitalo investicijų projektą „Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas, įsigijus rentgeno kontrolės sistemas“ ir 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 2012 m. lapkričio 26 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB „Inta“ bei Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Klaipėdos teritorinė muitinė sudarė Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo mobiliosios rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vertė ~ 12 mln. Lt. Mobilios rentgeno kontrolės sistemos sėkmingai įdiegtos 2013 m. spalio mėn.

  • Stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sitemos MB1215LC, skirtos transporto priemonių/konteinerių tikrinimui, įdiegimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte

2013 m. sausio 10 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB „Inta“ ir Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudarė Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vertė ~ 5 mln. Lt. Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF11/3.1.1-1.2 „Jonizuojančios spinduliuotės įrangos įdiegimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte“ lėšomis. Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistema sėkmingai įdiegta Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, Vilniaus raj. 2013 m. birželio mėn.

  • Stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sitemos MB1215LC, skirtos transporto priemonių/konteinerių tikrinimui, įdiegimas Medininkų kelio poste

2011 m. lapkričio 12 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB “Inta”, Nuctech Company Limited, Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudarė transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos įdiegimo Medininkų kelio poste, kelias A3, Vilniaus raj. Stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos paskirtis – pasitelkiant vaizdą, gaunamą jonizuojančios spinduliuotės pagalba, neintervenciniu būdu vykdyti prekių, pervežamų kelių transporto priemonėse (bet kokio tipo krovininiuose automobiliuose, priekabose ir puspriekabėse, autotraukiniuose, taip pat lengvuosiuose automobiliuose ir mikroautobusuose) ir jūriniuose konteineriuose, muitinę kontrolę, nustatant įvairaus pobūdžio pažeidimus, taip pat tikrinti transporto priemones per visą jų geometrinį tūrį, išaiškinant galimas slėptuves ar konstrukcijų pakeitimus kontrabandai paslėpti. Sistema sėkmingai įdiegta 2012 m.

  • Rentgeno kontrolės sistemos THSCAN PB2028TD, skirtos jūrinių konteinerių ir krovininiais automobiliais gabenamų krovinių tikrinimui, įdiegimas

2007 m. „Nuctech Company Limited“ kartu su UAB „Inta“ ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašė sutartį dėl rentgeno kontrolės sistemos THSCAN PB2028TD įdiegimo Klaipėdos jūrų uosto malkų įlankoje. Sistema skirta jūrinių konteinerių ir krovininiais automobiliais gabenamų krovinių tikrinimui. Pagrindinis sistemos tikslas užtikrinti išorinės Europos sąjungos sienos saugumą ir užkirsti kelią nelegalių prekių patekimui į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą. Sistema sėkmingai įdiegta 2008 m. rudenį.

  • Rentgeno kontrolės sistemos THSCAN RF6010, skirtos geležinkelio riedmenims – prekiniams vagonams ir konteineriams tikrinti, įdiegimas

2006 metų gruodžio 29 dieną pasirašyta sutartis tarp UAB „Inta“ ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos dėl „Jonizuojančios spinduliuotės įrangos valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniams įsigijimo“. Projektas finansuojamas Šengeno priemonės lėšomis. Sistema THSCAN RF6010 įdiegta Kenos geležinkelio stotyje, Vilniaus rajone. Jonizuojančios spinduliuotės įranga skirta tikrinti geležinkelio riedmenims – prekiniams vagonams ir konteineriams, kurie atvyksta iš Baltarusijos į Lietuvos Respubliką. Pagrindinė sistemos funkcija užtikrinti išorinių Europos Sąjungos sienų saugumą. Sistemos veikimas pagrįstas rentgeno spindulių panaudojimu geležinkelio riedmenų skenavimui. Skenavimo metu gaunamas radiografinis traukinio vaizdas, kuris padeda nustatyti medžiagų, esančių vagone tipą, atskirti organines nuo ne organinių medžiagų, aptikti sprogmenis, slaptas ertmes, nelegalus ir t.t. Sistema sėkmingai įdiegta 2007 m. rudenį.