RADIOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ APTIKIMAS IR NEPLATINIMAS

  • Radioaktyvių medžiagų aptikimo, duomenų registravimo ir perdavimo įrangos įdiegimas Vilniaus tarptautiniame oro uoste

    • 2001 m., po to, kai Lietuvos Vyriausybė oficialiai kreipėsi į JAV dėl paramos sustabdant neteisėtą prekybą branduolinėmis medžiagomis, UAB „INTA“ skyrė ženklų žmogiškųjų ir materialinių išteklių darbui šioje srityje. Kai JAV Energetikos departamentas nutarė įrengti Vilniaus tarptautiniame oro uoste visiškai nepriklausomą ir savarankišką radioaktyvių medžiagų aptikimo, duomenų registravimo ir perdavimo įrangą, UAB „Inta“ buvo pasirinkta šio projekto integruojančiu rangovu. Glaudžiai bendradarbiaudama su JAV kompanija „Canberra Aquila“, UAB „Inta“ ženkliai prisidėjo prie sistemos projektavimo ir įrangos parinkimo. UAB „Inta“, kaip integruojantis rangovas, derino viso projekto vykdymą su Lietuvos Respublikos susisiekimo bei vidaus reikalų ministerijomis, Vilniaus oro uosto administracija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Valstybės saugumo departamentu, Lietuvos pasienio apsaugos tarnyba, eile Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir keletu privačių kompanijų. UAB „Inta“ darbuotojai įgijo daug žinių apie radiologinių medžiagų aptikimo įrangą, specializuotus ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (IAEA) patvirtintus monitoringo ir duomenų perdavimo prietaisus, IT tinklą ir pan. Atlikdami aukšto lygio koordinavimo funkcijas, UAB „Inta“ darbuotojai, vadovaujant „Canberra Aquila“ (JAV), tiesiogiai dalyvavo visoje techninėje veikloje: tinklų integravimo, radioaktyvių medžiagų aptikimo, įrangos instaliavimo ir tikslaus nustatymo, kabelių tiesimo, duomenų tvarkymo, sistemos gedimų nustatymo ir kompleksinės bei integruotos sistemos paleidimo darbuose.

  • Radioaktyvių atliekų paieška

    • Nuo 2002 m. pagal sutartis su „Pacific Northwest National Laboratories“ (JAV) ir „Sandia National Laboratories“ (JAV), UAB „Inta“ apieškojo buvusias tarybinės pramonės bei karines vietas ir rado pakankamai didelius kiekius be priežiūros paliktų medžiagų, kurios šiuo metu saugiai sandėliuojamos Ignalinos atominės elektrinės radioaktyvių atliekų saugykloje. Be to, UAB „Inta“ padėjo nustatyti ir vadovavo perpakuojant bei užtikrinant kitų strateginių medžiagų, keliančių didelį „nešvarių“ valstybių ir teroristinių organizacijų susidomėjimą, apsaugą. Glaudžiai bendradarbiaudama su „Sandia National Laboratories“, UAB „Inta“ taip pat vadovavo ir vykdė reikšmingą radioaktyvių atliekų saugyklos Maišiagaloje, kur beveik 40 metų Tarybinės Armijos Baltijos regionas vertė neapskaitytas ir neregistruotas radioaktyviųjų medžiagų atliekas ir kitas nežinomas skylančias medžiagas, modernizaciją. Šis neapsaugotas ir neprižiūrimas plotas kelia rimtą ir labai realią radioaktyvių medžiagų pasklidimo riziką. UAB „Inta“ taip pat buvo atsakinga už radiokatyvių medžiagų atliekų apsaugos gerinimą 5 Lietuvos onkologinėse ligoninėse.