Medicininė dozimetrijos sistema

Kodėl verta matuoti pacientų apšvitą?

Parsisiųsti išsamų sistemos aprašymą.

Pacientų saugumas atliekant įvairias medicinines procedūras yra vienas iš svarbiausių prioritetų teikiant kokybiškas paslaugas. Vis sudėtingesnės terapijos ir diagnostikos procedūros MicroSTARii 2reikalauja patikimų priemonių užtikrinant radiacinę saugą.

Įvertinti suplanuotą apšvitos dozę procedūros metu ar prieš ją verta dėl daugelio priežasčių: pacientų apšvitos kontrolės, rizikos sumažinimo, didesnio saugumo ir kokybiškesnių paslaugų.

Pacientų apšvitos dozės matavimai Jūsų organizacijai suteikia svarbų įrankį savalaikiam galimų klaidų identifikavimui ir jų korekcijai. LANDAUER OSL (optiškai stimuliuotos liuminescencijos) technologija, nanoDot taškiniai dozimetrai ir microSTARii medicininė dozimetrinė sistema – paprastas, lankstus, patikimas in vivo dozimetrijos sprendimas.

microSTARii – tai mobilus skaitytuvas, skirtas pacientų apšvitos matavimams atlikti naudojant taškinius nanoDot dozimetrus.

microSTARii skirtas tiek diagnostinėms, tiek terapinėms procedūroms.

microSTARii veikimo būseną nurodo du šviesos diodai (LED), o matavimai atliekami taškinį dozimetrą patalpinus į nuskaitymo stalčių. Skaitytuvas USB kabeliu prijungiamas prie kompiuterio, kuriame įdiegta speciali programinė įranga padeda atlikti duomenų registravimą, analizę, kokybės kontrolės procedūras, kalibravimą ir kitų parametrų nustatymus.

LANDAUER nanoDot taškiniai OSL dozimetrai- tai efektyviausias NanoDotįrankis nepriklausomai įvertinti medicininių procedūrų metu gautą apšvitą ir sumažinti galimą riziką. nanoDot dozimetras suteikia galimybę nedelsiant atlikti apšvitos matavimus. Dozimetrą sudaro viena 4 mm diametro aliuminio oksido Al2O3:C kapsulė. Kiekvienas dozimetras turi savo unikalų kodą.

Atliekant nuskaitymą dozimetras išimamas iš pakuotės ir įdedamas į nuskaitymo stalčių. Atsižvelgiant į tai, kad naudojama tik viena kapsulė diferenciacija tarp rentgeno, beta ar gama spinduliuotės nėra galima, priešingai nei naudojant viso kūno dozimetrus būtina iš anksto žinoti matuojamą spinduliuotės tipą.

Įrangos bandymai Lietuvos medicinos įstaigose

microSTARii medicininė dozimetrijos sistema 3 mėnesius buvo testuojama 8- iose didžiausiose Lietuvos Respublikos medicinos įstaigose. Bandymuose dalyvavo: Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Nacionalinis Vėžio institutas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Respublikinė Panevėžio ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Klaipėdos jūrininkų ligoninė ir Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

Bandymai

Naudojant microSTARii medicininę dozimetrijos sistemą, minėtose medicinos įstaigose buvo atlikti įvairiausio pobūdžio matavimai:

Apsauginių priemonių jonizuojančios spinduliuotės švino ekvivalento įvertinimas

  • Naudojant taškinius dozimetrus prieš ir po apsaugine priemone buvo realiai įvertinta kiek švinuoti stiklo akiniai, švinuotos gumos, švinuotas stiklas, bešvinės prijuostės mažina apšvitą.
  • Įvertintas gama spinduliuotės sąlygojamų dozių pasiskirstymas už ekranuojančio elemento, išdėstant taškinius dozimetrus už ekranuojančios priemonės tam tikrame plote.

Pacientų apšvitos įvertinimas įvairių procedūrų metu

  • Naudojant taškinius dozimetrus įvertinta pacientų gaunama apšvita įvairių procedūrų metu.
  • Naudojant keletą taškinių dozimetrų įvertinta apšvita skirtingose paciento kūno vietose tos pačios procedūros metu.

Personalo apšvitos įvertinimas skirtingose darbo vietų taškuose

  • Taškiniai dozimetrai išdėliojami įvairiose taškuose ir fiksuojama apšvita įvairių procedūrų metu skirtinguose taškuose.

Personalo apšvitos įvertinimas skirtingose kūno vietose

  • Naudojant taškinius dozimetrus buvo įvertinta rentgenoskopijos procedūros metu gydytojo, esančio šalia rentgeno aparato, gaunama apšvita skirtingose kūno vietose.
  • Naudojant taškinius dozimetrus buvo įvertinta litotripsijos metu gaunama gydytojo apšvita.

Padidintos apšvitos atvejų analizė

  • Užfiksavus darbuotojo padidintą apšvitą dažnai tenka aiškintis kokiomis aplinkybėmis ta apšvita buvo gauta. Naudojant taškinius dozimetrus buvo įvertinta kokią apšvitą galėjo gauti individualus dozimetras paliktas šalia jonizuojančios spinduliuotės įrenginio.

Padedančių asmenų apšvitos įvertinimas

  • Atliekant diagnostines procedūras dažnai pacientui (jei tai mažametis vaikas ar senyvo amžiaus žmogus) padeda jį lydintis asmuo. Taškinių dozimetrų pagalba buvo įvertinta padedančių asmenų gaunama apšvita įvairių procedūrų metu.

Terapijos procedūrų kokybės kontrolė

  • Atliekant spindulinės terapijos procedūras būtina tiksliai įvertinti apšvitą. Tam dažniausiai naudojami vandens fantomai ir jonizacinės kameros. Naudojant taškinius dozimetrus ir vandens fantomą buvo įvertinta 6MV linijinio greitintuvo apšvita. Lyginant taškiniais dozimetrais ir jonizacine kamera gautus duomenis vidutinis skirtumas buvo tik 9 %.

Ligoninių specialistų atsiliepimai:

Didžiausias šitos įrangos privalumas- labai operatyvus rezultatų gavimas!

Labai plačios įrangos pritaikymo galimybės.

Užima mažai vietos ir yra puikus įrankis tiriant padidintos apšvitos atvejus.

Dalyviai 3