RENTGENO KONTROLĖS SISTEMŲ MOKYMAI


  • Jonizuojančios spinduliuotės įrangos naudojimo kursų organizavimas

    • UAB „Inta“ kartu su jonizuojančios spinduliuotės įrangos gamintoja Kinijos kompanija „Nuctech Company Limited“ Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte 2007 m. įrengė Jonizuojančios spinduliuotės įrangą, skirtą tikrinti geležinkelio riedmenims – prekiniams vagonams ir konteineriams, kurie atvyksta iš Baltarusijos į Lietuvos Respubliką. Pagrindinė sistemos funkcija – užtikrinti išorinių Europos Sąjungos sienų saugumą.

      2008 m. ir 2009 m. pasirašytos sutartys su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos prie finansų ministerijos (toliau – Muitinė) ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) dėl „Jonizuojančios spinduliuotės įrangos naudojimo kursų organizavimo paslaugos pirkimo“.

      Mokymų tikslas – suteikti žinių ir praktinių įgūdžių darbui su minėta įranga. Mokymų metu Muitinės ir VSAT pareigūnams buvo suteiktos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai, susiję su jonizuojančios spinduliuotės įrangos, įdiegtos Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte, veikimo principu ir eksploatavimu.