Komandos sudėtis ir pareigos

Generalinis direktorius
Vytautas Vitkauskas
Tel. +370 5 216 7211
Еl. paštas v.vitkauskas@inta.lt

Vyr. buhalterė
Marija Birštonaitė
Tel. +370 5 216 7714
Еl. paštas marija@inta.lt

Buhalterė
Albina Birštonienė
Tel. +370 5 216 7714
Еl. paštas albina@inta.lt

Gen. direktoriaus pavaduotoja
Kristina Ostrauskaitė
Tel. +370 5 216 7211
Еl. paštas kristina@inta.lt

 • Viešieji pirkimai
 • ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos valdymas
 • Rentgeno kontrolės sistemos
 • Nekilnojamo turto nuoma

Spec. projektų departamento vadovas
Donatas Limantas
Tel. +370 5 212 0388
El. paštas donatas@inta.lt

 • Rentgeno kontrolės sistemos (RKS)
 • Individualios dozimetrijos laboratorija
 • RKS vaizdų analizės mokymai

IT sistemų administratorius
Bartas Markevičius
Tel. +370 5 216 7211
El. paštas bartas.markevicius@inta.lt

 • BAXE sistemos administravimas

Vyr. specialistė
Giedrė Kalėdienė
Tel. +370 5 212 2080
El. paštas giedre.kalediene@inta.lt

 • Individualios dozimetrijos laboratorija
 • LST EN ISO/IEC 17025:2018 valdymas

Rentgeno kontrolės sistemų (RKS) inžinierius
Artūras Vasiljevas
Tel. +370 5 216 7211
El. paštas arturas.vasiljevas@inta.lt

 • RKS remontas ir priežiūra