Komandos sudėtis ir pareigos

 

Generalinis direktorius
Vytautas Vitkauskas
Tel. +370 5 216 7211
Еl. paštas v.vitkauskas@inta.lt

Vyr. buhalterė
Marija Birštonaitė
Tel. +370 5 216 7714
Еl. paštas marija@inta.lt

Buhalterė
Albina Birštonienė
Tel. +370 5 216 7714
Еl. paštas albina@inta.lt

Gen. direktoriaus pavaduotoja
Kristina Ostrauskaitė
Tel. +370 5 216 7211
Еl. paštas kristina@inta.lt

 • Viešieji pirkimai
 • ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistemos valdymas
 • Rentgeno patikros sistemos
 • Nekilnojamo turto nuoma

Spec. projektų departamento vadovas
Donatas Limantas
Tel. +370 5 212 2080
El. paštas donatas.limantas@inta.lt

 • Krovinių stebėjimo sistemos
 • Rentgeno kontrolės sistemos
 • Individualios dozimetrijos laboratorija
 • Aplinkos monitoringo sistemos
 • Balso pokalbių šifravimas

Radijo ryšio sistemų vadovas
Virgilijus Skurdenis
Tel. +370 5 212 1132
El. paštas virgilijus@inta.lt

 • Radijo ryšio sistemos

Vyr. specialistė
Giedrė Kalėdienė
Tel. +370 5 212 2080
El. paštas giedre.kalediene@inta.lt

 • Individualios dozimetrijos laboratorija
 • LST EN ISO/IEC 17025:2005 valdymas

IT sistemų administratorius
Bartas Markevičius
Tel. +370 5 216 7211
Еl. paštas bartas.markevicius@inta.lt

 • BAXE sistemos administravimas