Mobilių rentgeno kontrolės sistemų įdiegimas Panemunės ir Kybartų kelio postuose

Vykdant valstybės kapitalo investicijų projektą „Panemunės ir Kybartų pasienio kontrolės punktų pralaidumo didinimas, įsigijus rentgeno kontrolės sistemas“ ir 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, 2012 m. lapkričio 26 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB „Inta“ bei Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Klaipėdos teritorinė muitinė sudarė Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo mobiliosios rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vertė ~ 12 mln. Lt. Mobilios rentgeno kontrolės sistemos sėkmingai įdiegtos 2013 m. spalio mėn.

Comments are closed.