Sėkmingai įgyvendinta sutartis su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2013 m. sausio 10 d. bendrai veiklai susivienijusių juridinių asmenų grupė, susidedanti iš UAB „Inta“ ir Nuctech Warsaw Company Limited Sp.Z.o.o, ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, sudarė Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistemos viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vertė ~ 5 mln. Lt. Projektas finansuojamas Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamo projekto Nr. ISF11/3.1.1-1.2 „Jonizuojančios spinduliuotės įrangos įdiegimas Lavoriškių pasienio kontrolės punkte“ lėšomis. Transporto priemonių/konteinerių tikrinimo stacionarios (kilnojamos) rentgeno kontrolės sistema sėkmingai įdiegta Lavoriškių pasienio kontrolės punkte, Vilniaus raj. 2013 m. birželio mėn.

Comments are closed.